sweden image010smallNa zaproszenie Ambasador Szwecji w Polsce, Pani Ingi Eriksson Fogh, wolontariuszka Stowarzyszenia PoMOC wzięła udział w spotkaniu z Panią Anną Skarhed, Kanclerz Sprawiedliwości w Szwecji.

Wydarzenie odbyło się w rezydencji Pani Ambasador w Warszawie, w poniedziałek 10 kwietnia 2017 r. Była to wyjątkowa możliwość usłyszenia bezpośrednio od Kanclerz Sprawiedliwości o szwedzkim prawodawstwie, które zakazuje zakupu usług seksualnych oraz postawienia pytań w gronie ekspertów.

Polską stronę reprezentowało trzynaście osób z różnych instytucji i organizacji, które przyczyniają się do wykorzenienia współczesnego niewolnictwa na różnych poziomach swego zaangażowania, od legislacji, poprzez prowadzenie badań naukowych po bezpośrednie wsparcie dla ofiar handlu ludźmi. Wśród uczestników byli obecni przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznika Praw Obywatelskich, Straży Granicznej, Uniwersytetu Warszawskiego (Ośrodek Badań Handlu Ludźmi), La Strada, You Can Free Us oraz Stowarzyszenie PoMOC* (reprezentowane przez Anetę Grabowską).

Pani Ambasador moderowała dwugodzinny program rozpoczęty wystąpieniem Kanclerz Anny Skarhed, które było jednocześnie zaproszeniem do dyskusji. Pani Kanclerz zwróciła uwagę na wpływ prawa, które penalizuje klientów prostytucji, zainicjowanego w Szwecji w 1999 r. Zakazuje ono zakupu usług seksualnych i było jedyne w swoim rodzaju wtedy, kiedy je wprowadzono. Kanclerz dodała, że od czasu wejścia w życie, Policja nie zarejestrowała przypadków zgłoszeń kobiet o przemocy względem nich. To prawo z pewnością zatrzymało brutalność wobec kobiet i nawet jeśli nie wyeliminowało prostytucji całkowicie, kobiety są teraz bezpieczniejsze. Statystyki mówią, że popyt na prostytucję w Szwecji przed 1999 r. kształtował się na poziomie 13% populacji i spadł do poziomu 8% po wprowadzeniu prawa.

Więcej na temat „szwedzkiego przykładu” znaleźć można w broszurze informacyjnej Instytutu Szwedzkiego, dotyczącej przemytu ludzi, a w szczególności szwedzkich przepisów dotyczących kryminalizacji osób płacących za usługi seksualne: „Targeting the sex buyer”, Kajsa Claude (wersja elektroniczna https://eng.si.se/wp-content/uploads/sites/4/2013/02/Targeting-the-sex-buyer-English.pdf)

* Stowarzyszenie PoMOC jest jedną z czołowych Organizacji w Sieci Bakhita.

Aneta Grabowska

   

   

Stowarzyszenie PoMOC jest jedną z czołowych Organizacji w Sieci Bakhita.